Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
67336

Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn phường Ninh Hải

nhằm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông thành hạ tầng số thống nhất, ổn định; phát triển ứng dụng, dịch vụ mới theo hướng dùng chung hạ tầng, nền tảng số đảm bảo khả năng sử dụng dữ liệu số và các công cụ phân tích thông minh để đưa ra các quyết định chính xác trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của phường

Tin tức sự kiện

Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến...Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn phường Ninh Hải
kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà...kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 NĂM 2023KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 NĂM 2023
kế hoạch truyên truyền cải cách hành chính năm 2023kế hoạch truyên truyền cải cách hành chính năm 2023
KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ PHƯỜNG NINH HẢI NĂM 2025KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ PHƯỜNG NINH HẢI NĂM 2025
BÀI TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐBÀI TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ
công văn của Thị Ủy Nghi Sơn về tuyên truyền giải Báo chí...công văn của Thị Ủy Nghi Sơn về tuyên truyền giải Báo chí về Xây dựng Đảng

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC